Samen voor een duurzaam Europa!

Doe ook mee aan de

2020challenge


Op 23 januari 2008 stelde de Europese Commissie het klimaat-energiepakket voor. Europa toont hiermee aan dat het klaar is om wereldwijd het initiatief te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering, het streven naar een continue, duurzame en concurrerende energie­voorziening, en de omvorming van de Europese economie tot een voorbeeld van duurzame ontwikkeling in de 21e eeuw. Het klimaat-energiepakket kan bovendien de bevoorradingszekerheid ten goede komen.

Welke 3 klimaatdoelstellingen heeft Europa vooropgesteld?

Welke 3 klimaatdoelstellingen heeft Europa vooropgesteld?

-20% broeikasgassen

Een bindende doelstelling tot een reductie van 20 % broeikasgassen tegen 2020 (met als uitgangspunt 1990).

-30% broeikasgassen

Een bindende doelstelling tot een reductie van 30 % broeikasgassen indien andere geïndustrialiseerde landen bereid zijn zich tot deze doelstelling te engageren in het kader van een internationaal akkoord.

20% hernieuwbare energie

Een doelstelling van 20 % hernieuwbare energie in de totale energiemix van de Europese Unie tegen 2020, inclusief 10 % hernieuwbare energie in de transportsector; Realiseren van het EU-besparingspotentieel van 20 % voor energie-efficiëntie ten opzichte van de prognoses van 2020.

Welke doelstellingen heeft België?

Welke doelstellingen heeft België?

België heeft eigen doelstellingen voor elk van de aspecten uit het Europees Klimaat- en Energiepakket voor de periode 2013-2020. De inspanningen om deze doelstellingen te behalen zijn tussen de 3 gewesten én de federale overheid verdeeld. Op 4 december 2015 sloten de 4 klimaatministers hierover een akkoord.

-15% broeikasgassen

Voor België geldt een reductiedoelstelling van 15% tegen 2020. De verdeling tussen de verschillende overheden is als volgt: Vlaanderen zal haar broeikasgasuitstoot met 15,7% verminderen, het Waals Gewest met 14,7% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 8,8%

20% hernieuwbare energie

België verbond zich ertoe om het aandeel hernieuwbare energiebronnen te laten stijgen tot 13% in 2020. Daarnaast engageerde ons land zich ook tot een energie-efficiëntiedoelstelling van 17,8% (in het kader van de Europese energie-efficiëntierichtlijn).

Hoever staan we verwijderd van onze doelstellingen?

Hoever staan we verwijderd van onze doelstellingen?

De Europese Commissie berekende dat België zijn doelstelling tegen 2020 met 3,5 procentpunten dreigt te missen. De Commissie maant ons land nogmaals aan om ruimte te maken voor investeringen in vervoersinfrastructuur en om het regime voor bedrijfswagens te herzien. “De voortdurende gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens draagt bij aan vervuiling, files en de uitstoot van broeikasgassen”, luidt het.

Wat als we de doelstellingen niet halen?

Wat als we de doelstellingen niet halen?

Haalt Vlaanderen de klimaatdoelstellingen niet, dan wachten er boetes, opgelegd door Europa. Sowieso 7 miljoen euro in het eerste jaar en 73 miljoen euro voor elk jaar dat de normen niet gehaald wordt. De rekening kan dus aardig oplopen. Vlaanderen zou anderzijds kunnen beslissen om groene energie aan te kopen in het buitenland, maar ook dat dreigt duur te worden omdat waarschijnlijk nog heel wat regeringen en regio's op zoek zijn naar extra groene energie om zelf de doelstellingen te halen.

Hoe kan JIJ helpen om de doelstellingen te behalen?

Hoe kan JIJ helpen om de doelstellingen te behalen?

Zonnepanelen

Via zonnepanelen kan je elektriciteit opwekken via het zonlicht. Dit vermindert het aandeel kernenergie in de totale elektriciteitsproductie.

Warmtepompen

Via warmtepompen kan je een deel van je woning verwarmen via de buitenlucht of de aardbodem. Hierdoor verbruik je minder aardgas of stookolie.

Zonneboilers

Zonneboilers gebruiken de warmte van de zon als basis om je woning te verwarmen of te voorzien van sanitair warm water. Weeral minder aardgasverbruik.

Windenergie

Maak gebruik van de wind om je eigen elektriciteit op te wekken. Windmolens zijn niet enkel interessant op zee, maar zeker ook in je eigen achtertuin.

Isolatie

Door je woning voldoende te isoleren, bespaar je op je energieverbruik, en verbruik je dus minder aardgas of stookolie. Bespaar tot liefst 35%.

Condensatieketels

Ook de condensatieketel is een toestel die je helpt besparen op aardgasverbruik. Ze recupereren rookdampen, en zetten deze op in bruikbare warmte.

Doe mee met de 2020 Challenge!

Samen voor een duurzaam Europa!

Doe ook mee aan de

2020challenge


Dit project kwam tot stand in samenwerking met

Schilderwerken

Dakisolatie Plaatsen